KONTAKTIRAJTE NAS
NAŠE POSLOVNICE

Radnička 41, 51000 Rijeka
+385 51 400 526
trgoleptir@trgo-leptir.hr

Garićgradska 16, 10000 Zagreb
+385 1 364 64 93
trgoleptir@trgo-leptir.hr

Radna zona Marinići K1, Marinići b.b, Viškovo
+385 51 629 701
trgoleptir@trgo-leptir.hr