Financiranje projekta putem Poziva “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2”.

Projekt pod nazivom “ Unaprjeđenje poslovnih procesa poduzeća Trgo – leptir d.o.o.” (KK.03.2.1.19.0096).

Poduzeće TRGO – LEPTIR proizvodnja i trgovina d.o.o. potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta za provedbu projekta “Unaprjeđenje poslovnih procesa poduzeća Trgo – leptir d.o.o.” (KK.03.2.1.19.0096). Poduzeće je ostvarilo sufinanciranje putem poziva “ Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2” (KK.03.2.1.19), koje se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

Kratki opis projekta:

Zastarjela operativna tehnologija (IKT) neadekvatna je poslovnim i organizacijskim potrebama poduzeća te dugoročno za njega predstavlja ograničavajući čimbenik razvoja. Stoga, iako poduzeće posjeduje ljudske resurse, iskustvo, tržište i know – how tehnologiju, kao i sposobnost daljnjeg širenja poslovanja, od velike važnosti je optimizacija operativnog kapaciteta koji će biti u stanju pratiti povećanje cjelokupnog poslovanja.

U sklopu projekta će se odraditi aktivnosti nabave i implementacije IKT opreme i unaprjeđenje poslovnih procesa uvođenjem IKT rješenja. Poduzeće će unaprijediti sedam poslovnih procesa, točnije, nabavu, marketing, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, strateško planiranje i prodaju. Unaprjeđenjem navedenih procesa, operativno poslovanje poduzeća će se staviti pod punu kontrolu i nadzor čime će se stvoriti operativni temelj za daljnji  razvoj.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Cilj projekta “Unaprjeđenje poslovnih procesa poduzeća Trgo – leptir d.o.o.” jest optimizacija operativnih kapaciteta poduzeća Trgo-leptir putem unaprjeđenja poslovnih procesa čime će poduzeće modernizirati operativno poslovanje, poboljšati krajnju uslugu te zadovoljstvo djelatnika radnom okolinom.

Provedbom predmetnog projekta te optimizacijom operativnih kapaciteta putem unaprjeđenja navedenih poslovnih procesa modernizirati će se različite operativne cjeline i radni tokovi poduzeća i poboljšati će se prijenos informacija kroz različite odjeljke. Kod djelatnika će se, smanjenjem vremena potrebnog za odrađivanje određenih zadataka, utjecati na poboljšanje efikasnosti, radnog učinka i produktivnosti, kao i zadovoljstva radnom okolinom. Također, navedeno će rezultirati i poboljšanjem krajnje usluge klijentima, zadržavanju istih i ugovaranju novih, kao i učvršćivanju pozicije jednog od tržišnih lidera te daljnjem širenju poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta:

428.897,33 HRK

Iznos koji sufinancira EU (65%):

177.906,95 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

5/2/2019. – 5/2/2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Anja Stanojević, anja@trgo-leptir.hr

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

[mpc_image image=”4316″ image_link=”url:https%3A%2F%2Fstrukturnifondovi.hr%2Feu-fondovi%2Fesi-fondovi-2014-2020%2Fop-konkurentnost-i-kohezija%2F||target:%20_blank|” margin_css=”margin:20px;” image_size=”250×111″ image_opacity=”100″ image_inner_border_gap=”0″ effect=”brightness” effect_reverse=”true” image_hover_opacity=”100″ mpc_ribbon__disable=”true”][mpc_image image=”4315″ image_link=”url:https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropean-union%2Findex_hr||target:%20_blank|” margin_css=”margin:20px;” image_size=”200×125″ image_opacity=”100″ image_inner_border_gap=”0″ effect=”brightness” effect_reverse=”true” image_hover_opacity=”100″ mpc_ribbon__disable=”true”][mpc_image image=”4314″ image_link=”url:https%3A%2F%2Fstrukturnifondovi.hr%2Feu-fondovi%2Fesi-fondovi-2014-2020%2Fop-konkurentnost-i-kohezija%2F||target:%20_blank|” margin_css=”margin:20px;” image_size=”250×99″ image_opacity=”100″ image_inner_border_gap=”0″ effect=”brightness” effect_reverse=”true” image_hover_opacity=”100″ mpc_ribbon__disable=”true”]